Ceník

Cena 

Úvodní setkání

(50 minut)

500 Kč

Setkání s dítětem

(50  minut)

500 Kč

Asistovaný kontakt

(50 minut)

500 Kč

Asistované předávání

(30 minut)

300 Kč

Průběžná konzultace

(30 minut)

300 Kč

Zpracování zprávy

(dle potřeby)

250 Kč

Podmínky

Setkání lze ze strany klienta bezplatně zrušit nejpozději dva dny před dohodnutým termínem. V případě pozdní omluvy a zrušení je třeba setkání uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku.

Při nedodržení Dohody o asistovaném kontaktu či předávání v průběhu setkání má pracovník možnost kontakt ukončit. Setkání je v tomto případě hrazeno v plné výši.

Asistované kontakty a předávání jsou poskytovány s ohledem na volné kapacity služby.