Asistované předávání

Asistované předávání je vhodné využít v případě:

  • rozvodových a porozvodových konfliktů
  • soudních sporů ohledně výchovy dětí
  • po traumatických událostech
  • v případě přítomnosti domácího násilí v rodině

Během asistovaného předávání dochází k předání dítěte druhé osobě za přítomnosti nezávislého pracovníka zejména v případě problémové komunikace zúčastněných nebo pokud je kontakt osob zakázán. Asistované předávání může být nařízeno soudem či doporučeno orgánem sociálně právní ochrany. Probíhá-li předávání dítěte do péče druhého rodiče komplikovaně, přítomnost neutrální osoby může pomoci situaci zklidnit.

Před samotným předáváním proběhne úvodní schůzka s dospělými účastníky (společně či odděleně dle situace), kde se pracovník seznámí s historií předávání a současnou situací v rodině. Výstupem schůzky bude nastavení pravidel a vytvoření Dohody o asistovaném předávání. Během předávání pracovník dohlíží na průběh a bezpečí zúčastněných a má právo kontakt přerušit i ukončit.

Z asistovaného předávání je možné v případě potřeby vyhotovit zprávu zpoplatněnou dle ceníku.