Asistovaný kontakt

Proč si vybrat asistovaný kontakt?

Využitím služby asistovaného kontaktu lze:

  • předcházet negativním postojům dítěte k blízkým osobám
  • zmírnit obavy z osobního setkání všech zúčastněných
  • podpořit bezpečnou komunikaci rodičů s dítětem
  • zpracovat složitou situaci
  • sledovat nejlepší zájem dítěte spolu s podporou práv rodičů

Prostřednictvím pravidelného, bezpečného a pozitivního kontaktu s blízkými osobami má dítě možnost zpracovat osobní historii a fantazijní představy o svých blízkých, rozvíjet svou identitu. Porozuměním náročné situaci se zlepšuje jeho psychické prožívání.

Jak asistovaný kontakt probíhá?

Před samotným kontaktem probíhá úvodní informativní setkání bez účasti dítěte, kde je vyhodnocena současná situace dítěte a rodiny a jsou probírány představy všech zúčastněných osob. Plánuje se konkrétní forma spolupráce a časový rámec, nastavují se pravidla a dochází k sepsání závazné Dohody o asistovaném kontaktu, kterou je v průběhu setkávání možno revidovat. Účastníci jsou seznámeni s prostory konání kontaktů. V případě potřeby je možná následná realizace schůzky s dítětem, při které je na průběh asistovaného kontaktu připravováno.

Během samotných kontaktů je pracovník přítomen, dohlíží na průběh setkání a bezpečí zúčastněných osob, má právo kontakt přerušit či ukončit, pokud dochází ke komplikacím a porušování Dohody. Kontakty směřují k udržení a rozvoji komunikace dítěte a jeho blízkých, zlepšení vzájemného vztahu, podpoře citové vazby, získání rodičovských kompetencí a zajištění práva na setkání v bezpečném prostředí.

Z asistovaného kontaktu je možné v případě potřeby vyhotovit zprávu zpoplatněnou dle ceníku.

Co je cílem asistovaného kontaktu?

Cílem setkání je umožnit dítěti strávit s blízkou osobou příjemný čas v bezpečném prostředí, podpořit vzájemné vztahy a směřovat k setkávání bez asistence, k čemuž je nutná aktivní spolupráce všech zúčastněných osob. 

Nad rámec kontaktů je možné využít služeb Terapie hrou pro děti, i poradenství či terapie pro dospělé.