Mgr. Barbora Hrušková

Vystudovala jsem obor sociální politika a sociální práce na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2011 se zaměřuji na práci s dětmi a oběťmi trestných činů.

V současné době se věnuji oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2015 jako pracovník organizace Rozum a Cit, z. s. z pozice průvodce pěstounských rodin poskytuji poradenství a spolupracuji s náhradní i biologickou rodinou dětí svěřených do pěstounské péče. V rámci své profese zajišťuji mimo jiné asistované kontakty dětí z náhradních rodin a jejich blízkých osob.